Home Ads

16:46

Slovinsko 2018 - Photo Diary

"Niekto cestuje preto aby unikol realite niekto preto aby si usporiadal myšlienky." Neviem, čo povedať. Dochádzajú mi slová a...
Používa službu Blogger.